Projekční činnost

 Činnost je prováděna na základě autorizace ČKAIT v oboru Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika a specializace zdravotní technika.

Stupně projektové dokumentace :
projekty k územnímu a stavebnímu řízení
projekty pro realizaci staveb
dokumentace skutečného provedení
rozpočtová dokumentace
Profese :
zařízení pro vytápění staveb
teplovody a horkovody
parní zařízení a rozvody
zařízení pro ochlazování staveb
plynová zařízení v objektech
venkovní plynovody – NTL, STL

– Návrhy hydraulického vyvážení a zaregulování otopných soustav

– Výpočet tepelného výkonu pro realizaci elektrického vytápění

– Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy

– Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti objektů a zařízení

Technické řešení
Ekonomické posouzení

– Poradenská činnost